lewy

lewy
lewy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, lewywi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w układzie poziomym o położeniu jednej części obiektu względem drugiej: znajdujący się po tej stronie, po której jest serce kogoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Lewa ręka, noga, półkula mózgu. Lewe ucho. Lewy bok. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'gdy położenie obiektu jest wyznaczone przez patrzącego: znajdujący się po tej stronie, co serce patrzącego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Iść lewą stroną szosy. Lewa strona równania. Lewe skrzydło pałacu. Lewy brzeg rzeki. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w układzie pionowym: wewnętrzna, odwrotna strona czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wywrócić sweter na lewą stronę. Lewa strona medalu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'o dokumentach, danych osobowych itp.: fałszywy, nielegalny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Lewe nazwisko. Lewe zwolnienie lekarskie.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}głupi jak but z lewej nogi; mieć (dwie) lewe ręce {{/stl_10}}{{stl_8}}{do czegoś}{{/stl_8}}{{stl_7}}; wstać lewą nogą {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Lewy — may refer to: * Levi, a biblical personage. * Lewy body, abnormal aggregates of protein that develop inside nerve cells of the brain. * Dementia with Lewy bodies, progressive brain disease associated with degenerative dementia in the elderly. *… …   Wikipedia

  • Lewy — ist der Familienname folgender Personen: Eduard Constantin Lewy (1796–1846), französisch österreichischer Musiker (Waldhorn), Bruder des Josef Rudolf Lewy Ernst Lewy (1881–1966), deutscher Sprachforscher Friedrich H. Lewy (1885–1950), deutsch US… …   Deutsch Wikipedia

  • lewy — lewywi 1. «znajdujący się po tej stronie ciała ludzkiego lub zwierzęcego, co serce; znajdujący się po stronie ręki, która jest bliżej serca» Lewy bok, łokieć. Lewa noga, ręka. Lewe oko, ucho. ∆ Lewy but, lewa rękawiczka «but z lewej nogi, na lewą …   Słownik języka polskiego

  • Lewy — n. family name; Frederic H. Lewy (1885 1950), German born United States neurologist who discovered the Lewy bodies …   English contemporary dictionary

  • Lewy body — Lewy bodies are abnormal aggregates of protein that develop inside nerve cells. They are identified under the microscope when histology is performed on the brain. Lewy bodies appear as spherical masses that displace other cell components. There… …   Wikipedia

  • LEWY, JULIUS — (1895–1963), Semitic philologist and Assyriologist. Born in Berlin, he began Assyriological studies with Heinrich Zimmern at Leipzig. After an interruption of five years in the military service, he resumed his studies in Berlin with Friedrich… …   Encyclopedia of Judaism

  • LEWY, ISRAEL — (1841–1917), rabbi and scholar. Born in Inowroclaw (Hohensalza), Poland, Lewy studied at the Breslau Jewish Theological Seminary. At the opening of the hochschule fuer die Wissenschaft des Judentum in Berlin in 1872, he became its lecturer in… …   Encyclopedia of Judaism

  • LEWY, YOḤANAN — (Hans; 1904–1945), classical scholar. Lewy studied at the university of his native Berlin. After doing   research in Russia, Armenia, and Palestine, he settled in Palestine in 1933, becoming lecturer in classical languages at the Hebrew… …   Encyclopedia of Judaism

  • Lewy body — lü ē , lā vē n an eosinophilic inclusion body found in the cytoplasm of neurons of the cortex and brain stem in Parkinson s disease and some forms of dementia Lew·ey lü ē Frederic Henry (orig. Friedrich Heinrich Lewy ) (1885 1950) American… …   Medical dictionary

  • Lewy body — /looˈi bodˈi/ noun An abnormal structure in a nerve cell, found in people with Parkinson s disease and a common type of dementia ORIGIN: FH Lewy (1885–1950), German neurologist …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”